Tổng phụ trách: Nguyễn Thị Huyền

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0984305105

Email liên lạc: thuonghuyen485@gmail.com

 

 

 

Bí thư Chi đoàn: Vũ Thị Thu

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 

Email liên lạc: