Đỗ Thị Nhàn - Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 01679792623

Email liên lạc: nhanbhmyyen@gmail.com

 

 

Lê Đăng Thái - Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0988978010

 

 Sỹ Thị Vân-  Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0947180938

 

Nguyễn Thị Thúy - Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0975026509

Email liên lạc: thuyngyen.dttn@gmail.com

 

Nguyễn Tiến Hùng - Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0945624199

 

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa  - Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0967366317

Email liên lạc: quynhhoahsk16@gmail.com

 

Phạm Thị Định - Giáo viên

Dân tộc: Tày

Quê quán: Vạn Thọ - Đại Từ - Thái Nguyên

Điện thoại riêng: 01674678290

Email liên lạc: Phamdinhtn@gmail.com

 

Dương Thị Thoa - Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 01688495820

 

Trần Quốc Dũng  - Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 01663137615

Email liên lạc: dungt2834@gmail.com

 

Trần Thị Thảo   - Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0988910693

Email liên lạc: tranthao.kp@gmail.com