Tổ trưởng: Ngô Thị Nhung- Nhân viên y tế:

Dân tộc: Kinh

ĐT: 0984897385

Email liên lạc: ngonhungkp@gmail.com

 

Nhân viên thư viện: Lê Thị Điệp

Dân tộc: Kinh

ĐT: 01674703778

Email liên lạc: lediep90.dt@gmail.com

 

 

Nhân viên Văn thư: Ma Thị Huyền

ĐT: 01692653450

Dân tộc: Tày

Quê quán: Định Hóa - Thái Nguyên

 

 

 

Nhân viên Kế toán: Ngô Thị Phương

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0983742216

Email liên lạc: phuongdangkt81852010@gmail.com

 

Bảo vệ: Ngô Ngọc Khoát

Điện thoại riêng: 098714118