Tổ trưởng: Lý Thị Hoa - Giáo viên

Dân tộc: Tày

Điện thoại riêng: 0969624199

Email liên lạc: lythihoa80@gmail.com

 

Hoàng Thị Thu Loan - Giáo viên

Dân tộc: Nùng

Điện thoại riêng: 0986701791

Email liên lạc: hoangthuloan87@gmail.com

 

Nguyễn Thị Huệ- Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0983004696

Email liên lạc: nguyenhuevy1979@gmail.com

 

Vũ Thị Thu- Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0987347631

Email liên lạc: minhthudt1992@gmail.com

 

 

Nguyễn Thị Huyền- Giáo viên

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0984305105

Email liên lạc- thuonghuyen485@gmail.com

 

Đỗ Thị Hương - Giáo viên

Dân tộc: Tày

Điện thoại riêng: 0917313768

Email liên lạc: huongvy1978@gmail.com

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt- Giáo viên

Quê quán: Xã Quân Chu - Đại Từ - Thái Nguyên