Friday, 01/07/2022 - 10:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Văn Yên

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023

P

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6

 Năm học 2022 – 2023

 

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh vào trường THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/1/2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số  349/PGDĐT ngày 18/5/2022 của Phòng GDĐT Đại Từ về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023;

          Trường THCS Văn Yên xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn xã Văn Yên như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1.Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, trường THCS Văn Yên thống nhất với Hội đồng nhân dân, UBND xã Văn Yên về kế hoạch tuyển sinh của ngành, của trường nhằm đảm bảo kế hoạch phát triển giáo dục THCS ở địa phương.

2. Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 (bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ) 

3.Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển 

5. Đảm bảo học sinh ở địa phương, học sinh ở các xã lân cận có điều kiện học tập ổn định.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Quy định đối tượng tuyển sinh 

Lớp 6: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh năm 2011

 * Những trường hợp đặc biệt:

Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 (11 – 13 tuổi) được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định.

* Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

 2. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh 

Chỉ tiêu (dự kiến): 133 học sinh 03 lớp 6 mỗi lớp 44 đến 45 em

Tuyến tuyển sinh: Có hộ khẩu tại thường trú/sổ tạm trú (hợp lệ) tại địa bàn xã Văn Yên; và các xã lân cận Ký Phú, Mỹ Yên, Vạn Thọ.

3. Thời gian tuyển sinh :

- Từ ngày 01/7-04/7/ 2022.

Hồ sơ tuyển sinh gồm:

Đơn xin dự tuyển (Theo mẫu của Phòng GDĐT)

Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

Bản chính học bạ lớp 5(có xác nhận của trường Tiểu học đã hoàn thành chương trình tiểu học).

Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

Hồ sơ nộp tại văn phòng trường THCS Văn Yên theo thời gian quy định.

Từ ngày 15/7/2022 trường THCS Văn Yên duyệt hồ sơ và lập danh sách xét trúng tuyển gửi về Phòng GD & ĐT Đại Từ. Sau ngày 30/07/2022 trường sẽ báo cáo Lãnh đạo Phòng GD - ĐT xin ý kiến chỉ đạo duyệt tuyển bổ sung học sinh cho đến khi có thông báo ngừng tuyển sinh.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công nhiệm vụ:

Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND xã để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được ngành phê duyệt.

Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, các trường tiểu học trên địa bàn, trang web của trường  và trên phương tiện thông tin của UBND xã Văn Yên, nêu rõ chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ tuyển sinh tại trường trước khi tuyển sinh 15 ngày.

Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng,  Phó chủ tịch là phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trong Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao. 

 Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu, học bạ tiểu học, giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học (nếu có). Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao giấy khai sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng kí nhập học:

 

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Nguyễn Bá Hồng

Hiệu trưởng

Phụ trách chung 

2

Hoàng Anh

Phó hiệu trưởng

Phân công tuyển sinh  

3

Phạm Thị Định

Thư ký

Tổng hợp hồ sơ hồ sơ  

4

Sỹ Thị Vân

TT tổ Tự nhiên

Kiểm tra hồ sơ - Phát đơn

5

Lý Thị Hoa

TT tổ Xã hội

Kiểm tra hồ sơ - Phát đơn

6

Đỗ Thị Hương

GV tổ Xã hội

Kiểm tra hồ sơ - Phát đơn

7

Dương Thị Thoa

GV

Kiểm tra hồ sơ – Phát đơn

8

Ngô Thị Nhung

Nhân viên y tế

Trực y tế

 

Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường có thu các khoản đóng góp tạm đầu năm.

2/ Chế độ báo cáo gửi Phòng GD-ĐT:

 - Chờ công văn của Phòng giáo dục Đại Từ

    Nơi nhận 

   - Lãnh đạo PGDĐT ( B/cáo);

   - UBND xã Văn Yên

   - BGH Trường TH Văn Yên

   - HĐ trường;

   - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Bá Hồng

Tác giả: Trường THCS Văn Yên
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 35
Tháng 07 : 11
Năm 2022 : 9.741